پترویاب منو
  • 09138101063
  • info@petroyab.com

منشور اخلاقی

پایبندی به اصول اخلاقی در کسب و کار و حفظ کرامت انسانی مشتریان سرلوحه کار ماست. هدف همه همکاران ما در تیم پترویاب پیروی از خط مشی شرکت است:

1- حفظ کرامت انسانی مشتریان و احترام به حقوق آنها

2- اطلاع رسانی و مشاوره دقیق و به موقع

3- انتقاد پذیری و تلاش در بهبود کیفیت محصولات منطبق با خواسته مشتریان

4- سرعت، دقت، کیفیت و زمان بندی مناسب در ارسال محصولات

5-حفظ حریم شخصی مشتریان

6-پایبندی به تعهدات و رعایت انصاف و صداقت

7- حفظ تنوع در محصولات منطبق با نیاز مشتریان و تاکید بر حق انتخاب